Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste2018-05-25T01:35:21+03:00
Laadittu 24.5.2018

Henkilötietolaki (523/1993) 10§

Rekisterin pitäjä

Hairstyle Ladies and Gentlemen (y-tunnus 2510563-4)
Puutarhakatu 12, 33210 Tampere
(03) 223 0065

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Katja Salonen
Puutarhakatu 12, 33210 Tampere
katja@hslg.fi

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittely tarkoitus

Käyttökokemuksen parantaminen ja mainonnan parantaminen

Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot ja evästeet

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään, yhteydenottolomakkeen tai ajanvarauksen kautta. Laskutus tapauksissa tietoa voidaan hakea myös julkisista tietolähteistä (eim. internet).

Tietojen säännös mukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta Hairstyle Ladies and Gentlemen:in ulkopuolelle, paitsi tarvittaessa viranomaisille.

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisterit ja tiedot ovat tallennettu ainoastaan tietokoneelle ja ne ovat salasanan alla. Niihin pääsee käsiksi ainoastaan henkilökuntamme, jotka ovat tietoisia säädöksistä.